Дослідження експлуатаційно-технологічних показників роботи орних агрегатів, обладнаних передплужниками

  • В. Адамчук -
  • В. Булгаков -
  • В. Камінський -
  • В. Надикто -
  • М. Пташнік -

Анотація

Мета. Визначити вплив передплужників на тяговий опір плуга й експлуатаційнотехнологічні показники усього орного агрегату та поперечний профіль поверхні зораного поля. Методи. Теоретичні дослідження із використанням основних положень теорії сільськогосподарських машин, теоретичної механіки і вищої математики. Відповідні розрахунки здійснено на П К у програмному середовищі Mathcad 15.0, а їх графічна інтерпретація реалізована за допомогою редактора Grapher 20. Фізичними об’єктами експериментальних досліджень слугували орні машинно-тракторні агрегати на базі трактора ХТЗ-16131, який агрегатували із плугами ПЛН-5-35, ПНБ-5-40 і ПНЯ-4-42. Перше із цих орних знарядь було обладнане пристроєм для вимірювання тягового опору. Результати. Досліджено вплив орного знаряддя із передплужниками, кутознімачами і корпусами другого рівня (двоярусний плуг) на такі статистичні характеристики, як-от глибина оранки, ширина захвату агрегату, поздовжній профіль поля і тяговий опір плуга. Висновки. Застосування орного знаряддя із передплужниками, кутознімачами або корпусами другого ярусу забезпечує однорідність дисперсій коливань глибини оранки. Натомість застосування плуга без передплужників призводить до закономірного й істотного збільшення дисперсії коливань глибини обробітку ґрунту і поперечного профілю поля. Нормована кореляційна функція цього процесу характеризується наявністю відчутно вираженої періодичної складової. За умови застосування плуга без передплужників період цієї складової практично відповідає робочій ширині захвату орного знаряддя. Застосування передплужників із кутом кришення, приблизно рівним 25°, зумовлює деформувальний вплив на ґрунтове середовище у формі відриву, а не зсуву. У підсумку це забезпечує статистично значуще і до того ж закономірне зменшення тягового опору плуга. Для орного знаряддя ПЛН-5-35 в умовах експериментальних досліджень таке зменшення становило 1,1 кН, або 3,3%.
Опубліковано
2023-01-25