Обґрунтування напрямів модернізації систем зрошення в Україні на основі оцінки їх енергоефективності

  • М. Ромащенко -
  • Р. Сайдак -
  • М. Яцюк -
  • Т. Матяш -
  • Д. Строкон -

Анотація

Мета. Оцінити енергоефективність подачі води для зрошення з урахуванням технічного стану міжгосподарської інженерної інфраструктури та визначити основні напрями її модернізації. Методи. Дослідження проведено із застосуванням системного аналізу даних технічних і фінансових звітів Держводагентства України, інвентаризації, технічного, енергетичного та фінансово-економічного аудиту. Результати. Проаналізовано сучасний стан зрошення в Україні, визначено основні проблеми та напрями його розвитку, проведено комплексний аналіз технічного стану та наявного потенціалу меліоративної інфраструктури, зокрема міжгосподарської інженерної інфраструктури зрошувальних мереж на прикладі Нижньо-Дністровської зрошувальної системи (НДЗС). Установлено, що обладнання насосних станцій НДЗС зношене й амортизоване, перебуває в украй незадовільному технічному стані, втрати води під час транспортування сягають 32–35% від первинного водозабору, інженерна інфраструктура практично вичерпала свій ресурс і за технічним станом та параметрами не відповідає належному рівню. Визначено середні питомі витрати електроенергії на перекачку води, встановлено, що експлуатація застарілого обладнання здійснюється в умовах жорсткого дефіциту бюджетного фінансування, що практично відсутні фінансові можливості для здійснення поточних і капітальних ремонтів обладнання та споруд. За результатами проведеного технікоекономічного аналізу та енергетичного аудиту розраховано загальну потребу інвестицій на розробку і впровадження проєкту із модернізації та реконструкції НДЗС. Висновки. Сучасний стан зрошення в Україні не відповідає вимогам сьогоднішнього дня ні за обсягами використання наявного потенціалу, ні за енергоефективністю процесу подачі води. У подальшому ефективне використання наявного потенціалу зрошення можливе лише за умови розроблення та реалізації інвестиційних проєктів із модернізації зрошувальних систем. Реалізація таких проєктів дасть змогу підвищити енергоефективність процесу водоподачі щонайменше на 30% та забезпечити можливість нарощування площ поливу до рівня, за якого витрати на експлуатацію систем зрошення покриватимуться за рахунок плати за подачу води для зрошення та інші послуги.
Опубліковано
2023-01-25