Перспективні енергетичні культури на осушуваних торфовищах Лісостепу та їх водоспоживання в умовах зміни клімату

  • В. Вірьовка -
  • О. Опанасенко -
  • Ю. Довгорук -

Анотація

Мета. Визначити продуктивність енергетичних плантацій, дослідити параметри водоспоживання основних біоенергетичних культур на осушуваних органогенних ґрунтах Лісостепу України в сучасних умовах зміни клімату. Методи. Експериментальні на основі лізиметричних досліджень і порівняльно-аналітичні методи, що проводилися на дослідних ділянках меліоративних систем, математичне моделювання та обробка експериментальних даних. Результати. Встановлено, що максимальне водоспоживання, 8,02 тис. м3/га, характерне для верби тритичинкової у серпні, і цей факт підтверджує значний осушувальний ефект деревних культур. Найменше водоспоживання в період активної вегетації зафіксовано у міскантуса гігантського — 2,53 тис. м3/га. Сумарне водоспоживання з травня по жовтень топінамбура становило 18,1 тис. м3 / га, кукурудзи — 12, сорго — 10,8 тис. м3/га. Виявлено,що зниження рівня ґрунтових вод з 80 до 100 см мало вплинуло на водоспоживання топінамбура, верби та міскантуса. Різниця для цих культур не перевищує 1–3%. Однак водоспоживання кукурудзи зменшилось на 112 л/кг сухої речовини, або на 17%, а водоспоживання сорго — взагалі на 205 л/кг, або 30%. У разі створення масштабних біоенергетичних плантацій, площа яких вимірюється сотнями гектарів, потрібно проводити модернізацію та ремонт осушувально-зволожувальної системи. Висновки. Кліматичні зміни позитивно вплинули на продуктивність кукурудзи і сорго цукрового, вихід сухої біомаси яких у середньому за три роки збільшився на 0,8 та 3,4 т / га відповідно, а негативно — на продуктивність верби, вона впала на 1,4 т / га; урожайність міскантуса та топінамбура суттєво не змінилась. Отже, вирощуючи великі плантації енергетичних культур, потрібно враховувати водний режим використовуваних земель: на полях з обмеженими водними ресурсами культивувати такі однорічні культури, як сорго й кукурудзу, на землях з достатнім зволоженням — міскантус, топінамбур, у перезволожених місцях — плантації верби.
Опубліковано
2023-01-25