Еволюція термінології у сфері органічної речовини ґрунту та гумусу

  • Є. Скрильник -
  • А. Кутова -

Анотація

Мета. Проаналізувати наявні поняття у визначенні органічної речовини ґрунту і гумусу та відокремити сучасні уявлення, які склалися внаслідок тривалого вивчення природи цих речовин. Метод. Теоретико-аналітичний. Результати. Наведено визначення науковців ХХ ст. та сучасних дослідників щодо походження, складу та властивостей органічної речовини ґрунту і гумусу. За аналітичним оглядом наукових публікацій дано основну термінологію органічної речовини ґрунту, гумусу, гумусових речовин, гуміфікації, яка змінювалася з часом, та обговорено визначення уніфікованих формулювань. Розглянуто поняття втрат (дегуміфікація, дегумусування), збереження та накопичення (секвестрація, депонування) органічної речовини у ґрунтах та запропоновано формулювання окремих термінів. Висновки. На початку ХХІ ст. науковці під органічною речовиною ґрунту розуміють систему органічних частинок різного розміру та біомолекул рослинного, тваринного та мікробіологічного походження, яка складається із залишків рослин (2–10 мм), твердих частинок напіврозкладеного органічного матеріалу (0,053–2 мм), гумусу (≤0,053 мм) у вигляді хімічно зв’язаних з мінеральними частинками біомолекул, гумінових і розчинених речовин (≤0,45 мкм). Гумус є частиною органічної речовини ґрунту, яку в сучасній літературі називають «мінерально- асоційованою органічною речовиною», що міститься у фракціях пилу та глини розміром ≤0,053 мм.
Опубліковано
2023-04-25