Наслідки наявності токсикогенних пліснявих грибів у зерні

  • Л. Чорнолата -
  • Л. Погоріла -

Анотація

Мета. Дослідити, як змінюється вміст фузаріозного зерна і продуктів життєдіяльності гриба роду Fusarium у пшениці під час її зберігання. Встановити, в яких межах варіює кількість мікотоксинів у зерні пшениці, вирощеної у Вінницькій обл. Методи. У наважках, виділених із середніх проб, за допомогою лупи (збільшення у 4,5 раза) та мікроскопа типу МБС (збільшення у 100 –150 разів) за достатнього освітлення виділяли зерно з ознаками фузаріозу. Наявність мікотоксинів визначали імуноферментним методом, який передбачає використання тест-систем і аналізатора Sunrise. Результати. Серед зразків зерна пшениці, досліджених у 2019 р., 45,2% були вражені фузаріозним грибом, досліджених у 2020 р. — 71,4%, а серед досліджених у 2021 р. — 87,5%. Тобто спостерігається тенденція до збільшення кількості зерна, ураженого грибами роду Fusarium. Але якщо у 2019 р. траплялися зразки з часткою фузаріозного зерна до 11%, а у 2020 р. — до 18, то у 2021 р. максимальне ураження становило 8,1%. Тобто існують різні фактори впливу на поширення цих грибів, і їх необхідно вивчати. Встановлено, що під час зберігання пшениці, яка містить 0,7% фузаріозного зерна, її зараженість грибом зростає — це підтверджується підвищенням показника смітної домішки. В такому зерні зменшується масова частка білка і зростає кількість мікотоксинів. Так, уміст дезоксиніваленону може зрости до 2,92 мг/кг, тобто у 2,6 раза, що значно перевищує його допустимий рівень (1–2 мг/кг) у фуражному зерні. Проведені дослідження, під час яких установлено, що в зерні пшениці, яке закладається на зберігання і має у своєму складі 0,5% фузаріозного зерна, вміст дезоксиніваленону зростає у 3–4 рази, зеараленону — у 7,3, Т-2 токсину — у 30 разів. Висновки. Впродовж останніх трьох років спостерігається підвищення зараженості зерна злакових культур фузаріозом і, як наслідок, зростання вмісту мікотоксинів у ньому. Встановлено, що у зерні, ураженому на 0,5% фузаріозом, після 3 міс. зберігання може міститися до 3,51 мг/кг дезоксиніваленону, 3,51 зеараленону та до 0,6 мг / кг Т-2 токсину. Слід пам’ятати, що зерно, яке закладається на зберігання і уже містить мікотоксини, буде накопичувати їх і надалі, тому контроль такого зерна на кількість продуктів життєдіяльності грибів є обов’язковим.
Опубліковано
2023-04-25