Вплив екологічно безпечних препаратів на врожайність та ураження хворобами пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу

  • О. Власюк -

Анотація

Мета. Оцінити вплив обробки насіння та посівів біопрепаратами, а також унесення в ґрунт біодеструктора на продуктивність пшениці озимої та її ураження хворобами. Методи. Польовий — облік хвороб пшениці озимої; кількісно-ваговий — визначення структури врожаю; математично-статистичний — з’ясування достовірності отриманих результатів. Результати. Встановлено, що передпосівна обробка насіння екологічно безпечними препаратами (Вимпел-К, Органік-баланс, МікоХелп) сприяє збільшенню урожайності пшениці озимої на 2,6–8,8% у разі обробки посівів препаратом Органік-баланс та внесення у ґрунт біодеструктора Органік-баланс. Обробка препаратом Органік-баланс по листу сприяла підвищенню урожайності на 5,9–9,2%, а внесення у ґрунт біодеструктора Органік-баланс — на 2,9–6,3%. До того ж обробка насіння біопрепаратами та біодеструктором знижувала поширення кореневої гнилі до 6,9–9,6% порівняно з 14,2% у контрольному варіанті. Обробка посівів препаратом Органік-баланс стримує поширення борошнистої роси пшениці до 60–64% порівняно з 77–80% у контролі. Висновки. Застосування біологічно безпечних препаратів (Органік-баланс біодеструктор — у кількості 1,5 л/га, Вимпел-К — 0,5 л/т, Органік-баланс — 1,5 л/т, МікоХелп — 3,0 л/т), обробка по листу (Органік-баланс — 0,5 л/га) сприяють значному (на 2,9–9,2%) збільшенню продуктивності пшениці озимої та зниженню її ураження хворобами. Препарати для обробки насіння показують вищу відсоткову ефективність — підвищення урожайності на 5,7–8,8% на ділянках, де деструктор не вносили і не здійснювали обробку по листу порівняно з фоном (2,6–4,1%), де ці заходи проводили. Найбільший ефект дає обробка біопрепаратом МікоХелп. Його використання сприяє збільшенню врожайності на 4,1–8,8%, або 0,24–0,45 т/га. Означені екологічно безпечні елементи агротехніки рекомендується застосовувати для вдосконалення екологічно безпечних технологій вирощування пшениці озимої в агроформуваннях різних форм власності Правобережного Лісостепу України.
Опубліковано
2023-04-25