Фізико-хімічні показники якості акацієвого меду України

  • Л. Лазарєва -
  • Л. Акименко -
  • В. Постоєнко -
  • Л. Ковальська -
  • Г. Постоєнко -
  • Ж. Шаповал -
  • М. Дерунець -

Анотація

Мета. Дослідити органолептичні та фізико-хімічні властивості акацієвого меду, встановити їх відповідність чинним нормативним документам, що визначають якість і оригінальність продукту. Методи. Аналіз органолептичних та фізико-хімічних показників меду проводили методами визначення масової частки води, діастазного числа, вмісту проліну й електропровідності (ДСТУ 4497:2005). Результати. Встановлено, що масова частка води в досліджених зразках меду коливалася в межах від 15,8 до 20% із середнім значенням 17,7±1,2%, а діастазна активність 44 зразків меду — від 6,07 до 22,4 од. Готе із середнім значенням 12,7±4,0 од. Готе. У 31 зразку доля пилкових зерен акації варіювала в діапазоні від 10 до 39%, у 12 зразках — у діапазоні від 3 до 9%, що дало підставу ідентифікувати мед як поліфлорний (різнотрав’я). Електропровідність 44 досліджених зразків меду варіювала від 0,116 до 0,382 мС/см, а вміст проліну в них становив 127,0–344,7 мг/кг. Висновки. Встановлено, що 44 зразки меду за такими критеріями якості, як волога, вміст ГМФ, колір і електропровідність, відповідали вимогам вітчизняних і міжнародних нормативних документів, один зразок не відповідав. 23 зразки містили від 20 до 39% домінуючого пилку акації, у 8 зразках його кількість дорівнювала 10–20%, у 13 зразках — менш ніж 10%. Підтверджено, що 23 зразки за органолептичними й фізико-хімічними показниками та вмістом домінуючого пилку (понад 20%) належали до монофлорного акацієвого меду.
Опубліковано
2023-04-25