Аналіз генетичної структури українських порід коропів за використання білкових маркерів

  • А. Маріуца -
  • Н. Борисенко -
  • Б. Ганкевич -
  • О. Бєлікова -

Анотація

Мета. Охарактеризувати особливості генетичної структури лускатих та рамчастих коропів антонінсько-зозуленецького внутрішньопородного типу за білковими та ферментними системами. Методи. Лабораторні дослідження, комп’ютерний статистичний аналіз. Результати. Досліджено генетичну структуру антонінсько-зозуленецького внутрішньопородного типу лускатого та рамчастого коропа за білковими маркерами. Виявлено видоспецифічні особливості генетичної структури за досліджуваними локусами. Розраховано рівень наявної та очікуваної гетерозиготності. Встановлено, що збільшена алельна і генотипова різноманітність генетичної структури може бути зумовлена дещо підвищеною інтенсивністю проведеної селекційної роботи. Виявлений надлишок гетерозигот за окремими локусами свідчить про наявність стабілізаційних процесів генетичної структури. Висновки. Виявлені породоспецифічні особливості будови генетичної структури антонінсько- зозуленецького внутрішньопородного типу лускатої та рамчастої порід коропа. Спостерігалися певна генетична диференціація за окремими білковими маркерами, а також переважання фактичного рівня середньої гетерозиготності за всіма локусами над очікуваним. Установлено, що локуси TF, ALB, EST належать до поліморфних систем, а локуси СР, AM-I, PN, HB — до мономорфних.
Опубліковано
2023-04-25