Ферментативна активність гною за використання біологічно активних препаратів

  • В. Мороз -
  • В. Каплінський -
  • М. Воробель -
  • О. Гармадій -

Анотація

Мета. Визначити основні показники ферментативної активності в гної корів під час мезофільного бродіння в анаеробних умовах (in vitro) за використання різних біологічно активних препаратів (БАП) і встановлення ефективності активації процесів метаногенезу. Методи. Хімічно­аналітичні та математико­статистичні. Результати. Експериментально доведено, що біологічно активні препарати підвищують рівень СО2 і СН4 у гноєвому субстраті. Виділення цих газів було більшим порівняно з контролем (гній без унесення препаратів) відповідно у I варіанті на 15% (БАП + Fe+3; Fe+6 + глауконіт), II — на 4% (комплексний БАП із фосфорною сполукою різних концентрацій P200, P1000), ІІІ — на 8% (мікробний препарат «Деструктор целюлози» в розведенні 1:500). Висновки. Установлено ефективну дію біологічно активного препарату, який складається з Fe+3, Fe+6 та природного мінералу глауконіту в розведенні 1:200–1:1000 на основні показники ферментативної активності гною.
Опубліковано
2018-06-25