Єдина інформаційна система польових дослідів та використання її для розробки сучасних агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур

  • А. Заришняк -
  • С. Балюк -
  • М. Лісовий -

Анотація

Мета. Розробити інформаційну систему «Єдина інформаційна система польових дослідів», спрямовану на створення єдиної бази даних, що забезпечить накопичення, зберігання та обмін науковою інформацією між установами НААН і навчальними закладами, які проводять польові стаціонарні дослідження. Методи. «Єдина інформаційна система польових дослідів» ґрунтується на веб­серверній архітектурі, яка передбачає використання сервера бази даних клієнтів­користувачів. Сервер бази даних виконує функції накопичення і збереження наукової інформації та обробку запитів клієнтів­користувачів. Результати. Для роботи інформаційної системи вибрано дві компанії: 1­ша — постачальник хостингу — «Український хостинг», 2­га — постачальник доменних імен — «imena.ua». Визначено низку модулів для функціонування веб­ресурсу в мережі Інтернет. Створено системну базу даних, яка дає змогу зберігати та використовувати інформацію файлами на веб­ресурсі. Розроблено форми надання експериментальної інформації польового досліду за поточний рік досліджень. Висновки. Розробка дає можливість проводити збір інформації польових дослідів, цілісне, несуперечливе зберігання її, оперативний доступ до інформації за допомогою єдиного інтерфейсу та формування звітів за запитами клієнтів­користувачів. Оперативне використання експериментальної інформації польових дослідів широкою науковою спільнотою знизить фінансові витрати на одиницю наукової продукції.
Опубліковано
2018-09-25