Використання препарату Лізоформін 3000 для отримання асептичної культури жимолості в умовах in vitro

  • Я. Запольський -
  • Т. Медведєва -
  • Т. Натальчук -
  • М. Бублик -

Анотація

Мета. Дослідити вплив препарату Лізоформін 3000 на патогенну мікрофлору при отриманні асептичної культури жимолості їстівної (Lonicera edulis Turcz) та на подальшу регенерацію рослин залежно від методу стерилізації та стану вихідних рослин. Методи. Лабораторний, математичний, розрахунково­порівняльний. Результати. Досліджено вплив стерилізаційних речовин на отримання асептичної культури жимолості їстівної в умовах in vitro. Досліди проводили на сортах: Алісія, Спокуса, Чайка, Німфа, Дочь Вєлікана, Каріна. Стерилізаційним агентом був Лізоформін 3000 за різного часу стерилізації та розчин сулеми як контроль. Етапи стерилізації на контролі включали такі складові: 1) обробка експлантів у розчині гіпохлориту натрію — 20 хв із наступним промиванням у воді; 2) стерилізація спиртом (С2Н5ОН) — 20 с із промиванням у воді; 3) стерилізація в розчині сулеми (HgCl2) — 2 хв із 3­разовим промиванням стерильною дистильованою водою. У варіанті із вивченням препарату Лізоформін 3000 замість розчину сулеми використовували досліджуваний препарат за експозицій 5, 7 та 10 хв. Висновки. Для максимального отримання стерильних і життєздатних експлантів велике значення має стерилізаційний агент та його токсичність. Препарат Лізоформін 3000 за відповідних концентрації та тривалості стерилізації слід рекомендувати для отримання асептичної культури жимолості їстівної. На фоні застосування цього препарату з експозицією 5 хв за ефективністю регенерації виділено 3 групи сортів жимолості їстівної: з високою регенераційною здатністю (94–96%) — Алісія, Каріна і Спокуса; з середньою регенераційною (86–87%) — Чайка і Дочь Вєлікана та з низькою регенераційною здатністю (80%) — Німфа. Препарат Лізоформін 3000 у концентрації 3% і тривалістю експозиції 5 хв забезпечує оптимальну ефективність стерилізації та регенерації експлантів жимолості їстівної і не знижує їх коефіцієнтів розмноження. Препарат Лізоформін 3000 за відповідних концентрації та тривалості стерилізації слід рекомендувати для отримання асептичної культури сортів жимолості.
Опубліковано
2018-09-25