Експериментальне дослідження показників роботи гичкозбиральної машини для суцільного зрізу гички

  • В. Булгаков -
  • Є. Ігнатьєв -

Анотація

Мета. Експериментальне визначення раціональних параметрів зрізання гички розробленим агрегатом для забезпечення потрібної якості збирання гички. Методи. Використано методи: машиновикористання в рослинництві, експериментальних досліджень і польових випробувань сільськогосподарських машин, а також оцінки показників якості їх роботи. Результати. Проведено польові експериментальні дослідження фронтально навішеної на колісний орно­просапний трактор нової гичкозбиральної машини, що здійснює суцільний безкопірний зріз зеленого масиву гички буряку цукрового. При цьому було розроблено нову лабораторно­польову установку, що складається із фронтально встановленої гичкозбиральної машини роторного типу з горизонтальною віссю обертання, поперечним шнеком для збору зрізаної гички з усієї ширини захвата й навантажувальним механізмом у вигляді лопатевого кидача й завантажувального патрубка. На підготовленій ділянці посівів буряку цукрового зрізали масив гички за різних параметрів технологічного процесу збирання, що потім оцінювали за кількістю гички, що залишилася на головках коренеплодів і в міжряддях посівів (незрізаних залишків гички). Висновки. За розробленою програмою й методикою здійснено статистичну обробку результатів експериментальних досліджень за допомогою персонального комп’ютера. Це дало змогу одержати графічні залежності зазначених залишків гички на головках коренеплодів, що допомогло установити показники роботи нової гичкозбиральної машини для суцільного зрізу гички буряку цукрового. Установлені залежності дали можливість вибрати раціональні конструктивні й технологічні параметри збирання гички фронтально навішеною гичкозбиральною машиною.
Опубліковано
2018-09-25