Актуальність нових правил експлуатації каскаду дніпровських водосховищ

  • В. Вишневський -
  • С. Шевчук -
  • М. Яцюк -

Анотація

Мета. Обґрунтувати основні положення нових «Правил експлуатації дніпровських водосховищ», роботу над якими потрібно розпочати найближчим часом. Завдання: з’ясувати сильні та слабкі сторони наявних «Правил» експлуатації, встановити сучасні параметри дніпровських водосховищ, з’ясувати зміни водності Дніпра, розробити структуру нових «Правил» експлуатації. Методи. Аналіз, узагальнення, опис, статистична обробка даних гідрометеорологічних спостережень, отримання та обробка даних дистанційного зондування Землі. Власні польові дослідження. Результати. Встановлено, що водність Дніпра біля Києва протягом наявного періоду спостережень практично не змінилася. У нижній течії річковий стік зменшився внаслідок господарської діяльності. Фактична площа та корисний об’єм дніпровських водосховищ є меншими, ніж вважається. Водночас зміни параметрів водосховищ впливають на складники їхнього водного балансу, зокрема на розрахунковий об’єм атмосферних опадів і додаткове випаровування. Зменшення корисного об’єму означає меншу регулювальну здатність водосховищ, що особливо важливо у разі проходження великого водопілля. Протягом останніх десятиліть змінилося використання водосховищ. Те саме стосується якісного стану води, рослинного і тваринного світу. Значно посилилося заростання акваторії водяним горіхом. Висновки. Усе це має бути відображено у нових «Правилах», ілюстрованих картами водосховищ і прилеглих територій. Новий документ має також містити відомості про захисний комплекс навколо водосховищ, відомості про основних водоспоживачів. Запропоновано структуру нового документа щодо експлуатації Дніпровського каскаду.
Опубліковано
2018-09-25