Вуглецево-азотний обіг в агроценозах сівозмін

  • О. Демиденко -
  • І. Шаповал -
  • П. Бойко -
  • В. Величко -

Анотація

Мета. Встановити нормативні параметри типізації балансу та вмісту органічного вуглецю (Сорг) в агроценозах різноротаційних сівозмін, як складових методології агроекологічної оцінки їхньої продуктивності при використанні побічної продукції у якості органічних добрив в умовах сучасного клімату Лісостепу України. Методи. Узагальнення результатів багаторічних досліджень у польовому стаціонарному досліді, статистичний: дисперсійний, кореляційний, факторний, кластерний аналіз параметрів продуктивності, структури фітомаси та якісних і кількісних статей балансу азоту, вуглецю. Результати. За умови повного залишення побічної продукції у 7–10­пільних сівозмінах баланс Сорг був додатнім, а максимальна продуктивність збігалася з найвищими значеннями балансу (1,32–2,54 т/га) та ємності балансу (3,17–3,72 т/га). У 3–5­пільних сівозмінах баланс Сорг був менш профіцитним (+0,56–+0,87 т/га), але і ємність балансу Сорг зростала за прояву максимальної продуктивності до 4,01–4,12 т/га. Виявлено кореляційний зв’язок між ємністю балансу Сорг і продуктивністю сівозмін, а зі зростанням продуктивності сівозмін пропорційно зростає як мінералізація, так і гуміфікація Сорг. Ємність балансу в короткоротаційних сівозмінах за максимальними показниками перевищує 4 т/га, тоді як в умовах 7–10­пільних сівозмін максимальне значення ємності балансу не досягає 4 т/га. Висновки. Співвідношення Сорг до азоту, незалежно від типу сівозмін, знаходиться в оптимальних межах (20–30:1), що створює оптимальні умови для гуміфікації побічної продукції й утворення гумусу, цей факт підтверджують балансові розрахунки азоту і органічного вуглецю.
Опубліковано
2018-09-25