Використання біопрепаратів за умов органічного виробництва сої

  • І. Городиська -
  • Л. Плаксюк -
  • А. Чуб -

Анотація

Мета. Оцінити вплив застосування біопрепаратів на розвиток і щільність сегетальної рослинності на органічних посівах сої з урахуванням зміни агрокліматичних показників. Методи. Щільність сходів бур’янів в органічних посівах сої сорту Сузір’я досліджували за допомогою кількісно­вагового обліку сегетальної рослинності (за О.В. Фісюновим), визначали видову приналежність рослин бур’янів (за І.В. Веселовським), площу листкової поверхні сої (за З.М. Грицаєнко). Статистично обробляли експериментальні дані згідно з методикою Б.А. Доспєхова. Результати. Встановлено, що за впливу біопрепаратів активізуються фізіологічні процеси розвитку рослин сої, збільшується площа її листкової поверхні. Відзначено, що рослини сої активно конкурують із сегетальною рослинністю за життєвий простір, пригнічуючи її. Результатом стимулювання розвитку сої за впливу біологічних препаратів є збільшення урожайності культури. Висновки. Застосування комплексу біопрепаратів в умовах перехідного періоду до органічного виробництва сприяє збільшенню конкурентоспроможності культурної рослини до бур’янових угруповань та, як наслідок, стабілізації агроекосистеми.
Опубліковано
2018-09-25