Нові напрями в селекції зернових культур на якість зерна

  • О. Рибалка -
  • С. Поліщук -
  • Б. Моргун -

Анотація

Мета. Привернути увагу до проблеми поліпшення якості зерна злаків, яка є питанням № 1 у розвинених країнах світу. Методи. Польові, лабораторні, електрофорезу білків, полімеразної ланцюгової реакції, технологічного аналізу зерна і борошна, визначення антиоксидантної активності зерна, хроматографічного аналізу. Використано також оригінальні методи електрофоретичного аналізу та аналізу якості зерна, розроблені у відділі генетичних основ селекції Селекційно­генетичного інституту, які стали наразі стандартними аналітичними процедурами. Результати. Одним із перс­пективних напрямів поліпшення якості зерна пшениці та комплексу інших агрономічних характеристик є використання генетичної плазми дикорослих видів­носіїв ключового геному D культурної пшениці егілопсів Ae. tauschii (2n=2x=14) та Ae. cylindrica (2n=4x=28). Генетичні маніпуляції з генами Wx (Wax) та SBEIIa дають змогу ефективно керувати співвідношенням амілоза/амілопектин у складі крохмалю, змінювати його біохімічні властивості і технологічні характеристики зерна пшениці, ячменю і тритикале. Використання в селекції пшениці, голозерного ячменю і тритикале генетичних факторів впливу на біо­хімічний склад крохмалю відкриє нові напрями селекції сортів цих культур з особливими біохімічними та технологічними характеристиками зерна як сировини для створення нових харчових продуктів. Викладено концепцію селекції нового технологічного класу м’якої пшениці в Україні — круп’яного напряму використання з поліпшеною харчовою цінністю зерна. Висновки. Зерно злаків є головним харчовим джерелом унікальної дієтичної клітковини, рослинних антиоксидантів і ключових мінералів — 3­х складових, що становлять основу сучасної нутриціології і дієтології та здорового харчування. Результати проведених досліджень підтверджують, що поліпшення харчової цінності зерна злаків маніпуляцією з генами, які впливають на біохімічні властивості зерна, має стати першочерговим завданням у стратегії поліпшенні якості зерна злакових культур, як основи для створення продуктів здорового (функціонального) харчування української нації.
Опубліковано
2018-11-25