Засвоєння фосфору рослинами кукурудзи за впливу фосфатмобілізувальних бактерій

  • Л. Токмакова -
  • А. Трепач -
  • Л. Шевченко -
  • І. Ларченко -
  • О. Лепеха -
  • Н. Хаітова -

Анотація

Мета. Дослідити вплив фосфатмобілізувальних бактерій на ступінь засвоєння фосфору рослинами кукурудзи за вирощування культури на чорноземі вилуженому. Методи. Польові, мікробіологічні, біохімічні, агрохімічні, статистичні. Результати. У динаміці визначено чисельність фосфатмобілізувальних бактерій, здатних до розчинення мінералофосфатів нерозчинних комплексів з катіонами Ca++, Fe+++, Al+++ і бактерій, що гідролізують органічні форми фосфатів, фосфатазну активність ризосферного ґрунту, ступінь засвоєння фосфору рослинами кукурудзи за бактеризації насіння. Установлено, що чисельність бактерій, які розчиняють Ca3(PO4)2, зросла від 12,7 (на контролі) до 27,5 млн/г ґрунту (у варіанті з Agrobacteriun radiobacter 5006), AlPO4 — від 9,2 (на контролі) до 17,9 млн/г ґрунту (у варіанті з A. radiobacter 5006), FePO4 — від 8,9 (на контролі) до 17,3 млн/г ґрунту (за дії Enterobacter aerogenes 3271) і бактерій, що гідролізують органічні форми фосфатів, — від 12,7 (на контролі) до 29,5 млн/г ґрунту (у варіанті з Basillus sp. 2473). Найвищу фосфатазну активність виявлено за дії Basillus sp. 2473 — 4,34 відповідно за показників контролю 2,84 мг Р2О5 /100 г ґрунту/год. Висновки. Бактеризація насіння кукурудзи активними штамами фосфатмобілізувальних бактерій A. radiobacter 5006, Paenibacillus polymyxa КВ, Bacillus sp. 2473, E. aerogenes 3271, E. nimipressuralis 5213 сприяє збільшенню чисельності бактерій, які трансформують сполуки фосфору, підвищенню фосфатазної активності та ступеня рухомості фосфатів у кореневій зоні, що позитивно впливає на фосфорне живлення рослин. Біологічний чинник інтенсифікації кореневого живлення рослин забезпечує підвищення вмісту фосфору у зерні на 0,08–0,14% і зростання його виносу з урожаєм культури на 24,8–35,9% до контролю.
Опубліковано
2019-07-25