Фітовірусологічний стан маточних насаджень вишні та черешні в Україні

  • Л. Павлюк -
  • І. Ряба -
  • К. Удовиченко -
  • Н. Тряпіцина -
  • М. Бублик -

Анотація

Мета. Виділити чисті клони материнських рослин і з’ясувати поширення у вітчизняних насадженнях вишні, черешні та їх підщеп вірусних патогенів, яких широко не досліджували. Методи. Візуальне обстеження насаджень, імуноферментний аналіз, статистичні методи для обробки даних. Результати. Під час візуальних обстежень насаджень із безсимптомних рослин було відібрано 90 зразків черешні, 63 зразки вишні і 33 — клонових підщеп. Їх перевірка на наявність 11­ти вірусів установила, що рівень інфікованості черешні (16,7%) був значно вищим, ніж вишні (9,5%). У досліджуваних зразках сортів виявлено віруси лише з 2­х таксономічних груп (родів Іlarvirus і Nepovirus), а саме: ВКС (8,7%), ВНКП (11,8%), ВМР (6,7%), ВЛКПС (6,7%), ВКПМ (1,1%) та їх комплексні інфекції. У матеріалі підщеп ВСЛ­2, Колт та Студениківська вірусів не виявлено. Установлено, що найпоширенішим патогеном у насадженнях обох культур є ВНКП, який входить у всі ідентифіковані комплекси з 2­х та більше вірусів. Із 11­ти тестованих сортів черешні найбільш інфікованими були Валерій Чкалов та Казка (50%), вільними від вірусів виявилися зразки сортів Донецький угольок, Донецька красавиця, Ніжність, Мелітопольська чорна та Удівітєльна. На противагу черешні у вишні інфікованими були зразки 3­х сортів — Відродження і Солідарність (33%) та Ксенія (12%). Висновки. Установлено поширення вірусних патогенів у насадженнях вишні та черешні на території 6­ти областей України. Відібрано чисті рослини в усіх протестованих сортах для подальшої перевірки на наявність вірусних патогенів методом ЗТ­ПЛР з метою виділення рослин у вихідні клони, які можуть бути використані для розмноження згідно зі стандартними схемами сертифікацій цих культур. Проаналізовано стан виконання технологічних вимог щодо збереження безвірусного статусу маточних насаджень у господарствах різних форм власності та запропоновано заходи щодо запобігання поширенню вірусів у маточних і промислових насадженнях.
Опубліковано
2019-07-25