Проблеми стресів у рослин і способи їх розв’язання

  • О. Іващенко -
  • О. Іващенко -

Анотація

Мета. Узагальнити інформацію про різноманітні прояви стресів у рослин у процесі їх вегетації, розкрити роль різних форм стресів і способи уникнення негативного впливу на формування врожаю сільськогосподарських культур. Методи. Польові: морфо­фізіологічний для досліджень біометричних параметрів рослин; лабораторні: для біохімічних досліджень, анатомо­морфологічні, цитологічні, порівняльно­морфологічні; статистичні: порівняльно­розрахунковий, дисперсійний. Результати. Установлено, що невеликі стреси (еустреси) рослини легко долають і вони сприяють їхній кращій адаптації до змін умов середовища. Значні стреси (дистреси) пригнічують біологічну активність рослин, знижують рівень їхньої продуктивності і можуть призвести до їх загибелі. Для уникнення стресів рослин доцільно оптимізувати умови їх вегетації. Параметри температури, рівень зволоження ґрунту, його аерація, режими мінерального живлення і освітлення мають не виходити за межі оптимальних. У польових умовах вегетації досягнути такого результату майже неможливо, проте істотно пом’якшити екстремальні відхилення чинників середовища цілком реально. Крім стресів, здатних індукувати чинники середовища, у посівів сільськогосподарських культур часто виникають антропогенні стреси, до яких призводить діяльність людини. Вони можуть мати найрізноманітнішу природу: незбалансованість мінерального живлення, надмірна загущеність посівів, завищені норми витрати гербіцидів, післядія препаратів та ін. Індуковані дистреси здатні дуже істотно (до 25–35% і більше) знижувати рівень біологічної продуктивності культурних рослин. Висновки. Стреси найрізноманітнішої природи у посівів сільськогосподарських культур потребують свого позитивного, екологічно безпечного та послідовного вирішення аграрною наукою. На такій науковій основі формування біологічно високопродуктивного і стабільного аграрного виробництва, толерантного до природних біологічних систем, матиме перспективу.
Опубліковано
2019-07-25