Жирнокислотний склад тканин, відтворна здатність і медова продуктивність бджіл за згодовування соняшникової олії

  • Й. Рівіс -
  • І. Саранчук -

Анотація

Мета. Установити зв’язок між жирнокислотним складом тканин і продуктивними ознаками медоносних бджіл за різної кількості соняшникової олії в кормовій добавці. Визначити відтворну здатність маток і медову продуктивність робочих бджіл. Методи. Дослідження відтворної здатності бджолиних маток проводили за Ф.А. Лаврьохіним і С.В. Панковою. Кількість одержаного товарного меду визначали методом зважування відібраних із гнізд медових стільників до й після відкачування. У кормовій добавці та тканинах медоносних бджіл визначали вміст і склад жирних кислот загальних ліпідів методом газорідинної хроматографії за Й.Ф. Рівісом зі співавторами. Уміст жирних кислот загальних ліпідів у кормовій добавці та досліджуваних тканинах бджіл визначали способом екстракції ліпідів сумішшю хлороформ­метанол. Результати. Згодовування кормової добавки, збагаченої соняшниковою олією в кількості 10 і 20 г, істотно збільшує концентрацію насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот загальних ліпідів у тканинах черевця, грудей та голови медоносних бджіл І та особливо ІІ дослідних груп. Це свідчить про значне зростання забезпеченості тканин медоносних бджіл енергетичним і структурним матеріалами. При цьому в досліджуваних тканинах бджіл зменшується співвідношення вмісту поліненасичених жирних кислот родини  — П­3 (ліноленового ряду) до поліненасичених жирних кислот родини ­­6 (лінолевого ряду). Виснов­ки. Зміни жирнокислотного складу тканин черевця, грудей та голови медоносних бджіл І та особливо ІІ дослідних груп супроводжуються змінами відтворної здатності маток і медової продуктивності робочих бджіл. Зокрема у бджолиних маток цих груп зростає яйцекладка, а в робочих бджіл — медова продуктивність.
Опубліковано
2019-07-25