Зв’язок добору за довжиною зернини з морфологічними ознаками первинної кореневої системи кукурудзи (Zea mays L.)

  • А. Бєлоусов -
  • В. Соколов -

Анотація

Мета. Виявити зв’язок та рівень впливу добору за довжиною зернини на морфологічні ознаки зародкової кореневої системи ліній кукурудзи. Методи. Польові: багаторічний дизруптивний добір на максимальну і середню довжину зернини. Лабораторні: пророщування 25­ти схожих зерен у чашках Петрі в 4­разовій повторності за температури 24оС у темряві протягом 6­ти діб, визначення морфометричних показників первинної кореневої системи. Статистичні: методи варіаційної статистики. Результати. Після 10­річного добору створено лінії кукурудзи, які за довжиною зернини на 40–60% перевищують показники ліній, одержаних без направленого добору. Експериментально доведено, що істотне збільшення довжини зернини в результаті добору призводить до значного (Р<0,05–0,01) зростання показників основних морфологічних ознак первинної кореневої системи кукурудзи: кількості, загальної довжини і маси первинних корінців, довжини і маси колеоптиля, співвідношення маси первинних корінців до загальної маси проростків. Виявлено глибоку диференціацію ліній за темпами змін їхніх морфометричних показників у відповідь на зростання довжини зернини. Сформульовано припущення про значний вплив скорегованого зростання довжини зернини і морфологічних ознак первинної кореневої системи на адаптивну здатність та посухостійкість кукурудзи у післясходовий період. Висновки. Доведено, що збільшення довжини зернини кукурудзи шляхом добору призводить до істотного зростання морфологічних ознак первинної кореневої системи. Припускається, що це може спричиняти значне підвищення адаптивності та посухостійкості кукурудзи у післясходовий період.
Опубліковано
2019-07-25