Особливості охорони ґрунтів від ерозійної деградації та забруднення в промислових регіонах

  • А. Зубов -

Анотація

Мета. Пошук шляхів комплексного розв’язання проблеми водної ерозії та забруднення ґрунтів, пов’язаної з промисловими відходами. Методи. Аналіз картографічних матеріалів, моніторинг ерозійних процесів на породних відвалах вугільних шахт, польові спостереження та вимірювання, дослідження водопроникності відвальної породи за методом трубок, фізичне моделювання дефляції породи з використанням лабораторної аеродинамічної установки. Аналітико­синтетичні методи з урахуванням фондових, статистичних матеріалів і нормативно­правової бази. Результати. У натурних умовах установлено, що з породних відвалів ПАТ «Лисичанськвугілля» в Луганській області за відсутності захисного рослинного покриву внаслідок водної ерозії виноситься до 3500 т/га породи за час їх існування або до заліснення, а потенційне винесення породи за дефляції перевищує 150 т/га. Показано, що заліснення підвищує водопроникність породи у 5 разів, що є надійним фактором припинення водноерозійного процесу та запобігання винесенню забруднювальних речовин у ландшафт. Доведено правову можливість та екологічну доцільність включення відвалів до схеми місцевих екологічних мереж із подальшим їх залісненням. Обґрунтовано необхідність використання в екомережі як екологічних коридорів, крім річкової мережі, первинної гідрографічної мережі у вигляді улоговин. Показано єдність включення відвалів до місцевих екомереж і впровадження контурно­меліоративної організації території агроландшафтів за окремими операціями і як комплексного фактора захисту ґрунтів від ерозії та забруднення. Висновки. На прикладі Луганської області показано, що включення відвалів вугільних шахт і рудних гірничодобувних підприємств у місцеві екологічні мережі зі статусом відновлювальних територій стимулюватиме їх заліснення, що сприятиме докорінному зниженню винесення з них забруднювальних речовин. Для комплексного розв’язання проблеми ерозійної деградації ґрунтів та розповсюдження забруднювальних речовин в агроландшафтах важливим є впровадження контурно­меліоративної організації їх території.
Опубліковано
2019-07-25