Концептуальні засади розвитку сільської кооперації (на прикладі молочних ферм)

  • Є. Руденко -
  • В. Марченко -
  • В. Бовсуновський -

Анотація

Мета. Визначити концептуальні засади організації та розвитку кооперативних формувань у сільській місцевості, які дають змогу підвищити ефективність агропромислового виробництва і прибутковість сільськогосподарської праці, забезпечити сталий розвиток сільських територій завдяки поліпшенню соціальних стандартів для населення. Методи. Статистико­економічний, монографічний. Теоретичною та методологічною основою були офіційні матеріали Державної служби статистики України, законодавчі і нормативні акти органів державної влади України з питань розвитку АПК, положення економічної теорії, праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем розвитку сільської кооперації. Результати. Розглянуто сучасний стан розвитку молочного скотарства фермерських господарств і сімейних ферм України, соціально­економічні перед­умови та правове забезпечення розвитку сільської кооперації, спрямовані на підвищення якості виробництва сировини та готової продукції. Установлено напрями виробництва, що потребують створення кооперації у сільській місцевості. Запропоновано механізм створення та функціонування молочарських кооперативів на основі побудови логістичної структури взаємодії виробничих та обслуговуючих кооперативів. Висновки. Подальша підтримка громадою розвитку сімейних ферм особистих селянських господарств сприятиме зменшенню безробіття, підвищенню доходів сільських сімей, залученню тимчасово виведених з обробітку сільськогосподарських угідь, зокрема сінокосів і пасовищ, поліпшенню демографічної ситуації у сільській місцевості та підвищенню рівня життя сільського населення. Розвиток кооперативних відносин дасть змогу підняти соціально­економічний статус сільських територій на новий рівень, наблизити умови життєдіяльності сільського населення до міських стандартів і знизити міграційні тенденції.
Опубліковано
2019-07-25