Формування гумусного стану та поживного режиму ґрунту під кукурудзу на зерно в сівозміні на зрошенні

  • Р. Вожегова -
  • М. Малярчук -
  • А. Малярчук -
  • О. Марковська -

Анотація

Мета. Визначення напрямів формування гумусного стану, поживного режиму темнокаштанового ґрунту та продуктивності кукурудзи на зерно за використання на добриво побічної продукції культур сівозміни на фоні різних способів, глибин основного обробітку та доз унесення мінеральних добрив у сівозміні на зрошенні. Методи. Польовий, кількісноваговий, візуальний, лабораторний, розрахунковопорівняльний та математикостатистичний з використанням загальновизнаних в Україні методик і методичних рекомендацій. Результати. Установлено, що після збирання врожаю сої (попередника кукурудзи на зерно) на неудобреному фоні за варіантами основного обробітку під сою маса побічної продукції на поверхні ґрунту становила 2,71–3,05 т/га. Розрахункові показники утворення гумусу свідчать про від’ємний баланс гумусу на неудобреному фоні в усіх варіантах систем основного обробітку ґрунту з найвищим показником (–0,58 т/га) за одноглибинного мілкого безполицевого обробітку. На удобрених фонах також установлено від’ємний баланс гумусу. Максимальну врожайність зерна кукурудзи (14,82 т/га) одержано у варіанті мілкого дискового обробітку зі щілюванням на глибину 38–40 см у системі диференційованого1 обробітку ґрунту за ротацію сівозміни на фоні дози добрив N180P60. У середньому за 3 роки на фоні без унесення мінеральних добрив рівень урожайності за варіантами способів і глибин основного обробітку коливався від 3,05 т/га за безполицевого мілкого дискового розпушування на фоні тривалого його застосування в сівозміні до 4,46 т/га за системи диференційованого1 обробітку ґрунту з одним щілюванням на 38–40 см за ротацію сівозміни. Висновки. За вирощування кукурудзи на зерно в сівозміні на зрошенні після сої доцільно застосовувати дискове розпушування на 8–10 см у системі диференційованого обробітку з одним щілюванням на 38–40 см за ротацію, використовувати на добриво листостеблову та кореневу маси сої з унесенням мінеральних добрив дозою N180P60.
Опубліковано
2019-09-25