Способи підвищення адаптивних здатностей рослин кавуна до негативних абіотичних чинників Південного Степу

  • А. Наумов -
  • А. Лимар -

Анотація

Мета. Обґрунтувати підбір ефективних механізмів підвищення стійкості кавуна до впливу стресових чинників ґрунтовокліматичних умов Південного Степу України. Методи. Польовий — для визначення в умовах Південного Степу України предмета досліджень у взаємозв’язку з екологічними та технологічними чинниками; вимірювальний, ваговий — для визначення площі асиміляційної поверхні, маси кореневої системи, урожайності кавуна; лабораторний — для оцінки різних схем передпосівної обробки регуляторами росту рослин насіння кавуна, визначення вмісту в листках кавуна загального хлорофілу; статистичний — для проведення дисперсійного аналізу результатів досліджень. Результати. На основі проведених лабораторних досліджень за довжиною проростків підібрано ефективні експозиції замочування насіння кавуна в розчинах регуляторів росту. Встановлено, що за впливу регуляторів росту активізуються фізіологічні процеси розвитку рослин кавуна, зокрема підвищується показник фотосинтетичного потенціалу посіву, збільшується загальна маса кореневої системи, підвищується вміст хлорофілу в листках. Результатом стимулювання розвитку кавуна за впливу регуляторів росту рослин є збільшення урожайності культури. Висновки. За результатами проведених лабораторних і польових досліджень установлено, що застосування комплексу препаратів фірми «Quimicas Mepistem S.L.» сприяє підвищенню стійкості кавуна до несприятливих умов півдня, зокрема, вміст загального хлорофілу в листках збільшується на 41%, маса кореневої системи — на 33, фотосинтетичний потенціал посіву підвищується на 6% порівняно з контрольним варіантом, завдяки чому врожайність зростає на 18%.
Опубліковано
2019-09-25