Оцінка біологічних особливостей нового сорту беладони Прекрасна пані за різних умов вирощування

  • О. Рудник-Іващенко -
  • О. Ярута -

Анотація

Мета. Вивчити реакцію рослин нового сорту Прекрасна пані за різних умов вирощування. Методи. Польовий, спектрометричний, результати опрацьовані загальноприйнятими методиками у землеробстві, рослинництві, статистиці. Результати. Вивчено реакцію рослин беладони звичайної сорту Прекрасна пані за різних ґрунтовокліматичних умов вирощування. Установлено, що в умовах Полісся схожість насіння була на рівні 91–99% за роками досліджень, у Київській обл. — від 73 до 81%. Рослини формували високу врожайність біосировини як на Поліссі, так і в Лісостепу — 48 та 51 ц/га відповідно. Експериментально встановлено, що в обох регіонах 1й укіс надземної маси слід проводити у фазу масового цвітіння рослин, 2й — після відростання, до настання перших приморозків. Морфометричні параметри рослин надземних частин за період вегетації в обох регіонах не мали істотної різниці і їх величини були в межах статистичної похибки. Компонентний склад алкалоїдів у сировині беладони неоднорідний у різних екологічних зонах вирощування, але загалом він відповідає вимогам до лікарської біосировини. Висновки. У ґрунтовокліматичних умовах інтродукції Лісостепу і Полісся сорт беладони звичайної Прекрасна пані проходить увесь цикл розвитку і формує життєздатне насіння за тривалості періоду вегетації рослин 152–165 діб 1го та 90–98 діб 2го років вегетації. Схожість насіння в умовах Полісся на рівні 91–99%, у Київській обл. — від 73 до 81%; урожай біосировини на рівні 48 ц/га в середньому за 3ма роками досліджень, на полях Київської обл. — до 51 ц/га. За сумарним умістом накопичення алкалоїдів за вирощування рослин беладони звичайної в умовах Київської обл. на відсоток вище, ніж у Волинській.
Опубліковано
2019-09-25