Агроекологічна ефективність елементів технології вирощування міскантусу на радіоактивно забруднених ґрунтах

  • Л. Скачок -
  • Л. Потапенко -
  • Н. Горбаченко -

Анотація

Мета. Дослідити накопичення 137Cs і 90Sr у біомасі і лізиметричних водах та визначити агроекологічну ефективність елементів технології вирощування міскантусу гігантського на забруднених радіоактивними речовинами ґрунтах. Методи. Лізиметричний, біоморфологічний, радіометричний, статистичний, порівняльнообчислювальний. Результати. Наведено дані досліджень накопичення радіоактивних ізотопів у біомасі міскантусу гігантського та лізиметричних водах. За результатами досліджень установлено, що рівень накопичення радіонуклідів у рослинах міскантусу на забруднених ґрунтах залежить від елементів технології вирощування, радіоактивного ізотопу та його концентрації в ґрунті. Установлено, що у варіантах, де біоенергетичну культуру вирощували на забруднених радіонуклідами ґрунтах, накопичення в біомасі 137Cs становило 14,7–18,6 і 90Sr — 0,46–0,54 Бк/кг, у лізиметричних водах 4,36–4,57 і 0,28–0,65 Бк/л відповідно. Підживлення мінеральними добривами разом із дефекатом та оброблення ризом міскантусу перед садінням мікробним препаратом Поліміксобактерином у поєднанні з БіоМАГом сприяли підвищенню врожайності сухої біомаси на 28% порівняно з контролем. Висновки. Застосування мінерального підживлення в комплексі з вапнуванням, інокуляцією ризомів міскантусу мікробним препаратом Поліміксобактерином і передпосадковою обробкою органомінеральним добривом БіоМАГ сприяло істотному підвищенню врожайності сухої біомаси, зменшенню вмісту 137Cs і 90Sr у біомасі та лізиметричних водах. Накопичення цих радіоактивних ізотопів у біомасі міскантусу за вирощування на забруднених радіонуклідами ґрунтах не перевищувало допустимий рівень (ДР), а застосування елементів технології сприяло зниженню вмісту 137Cs на 12–21, 90Sr — на 9–15% порівняно з контрольними варіантами. За використання удобрювального комплексу «мінеральні добрива + дефекат + Поліміксобактерин + БіоМАГ» одержано найменші коефіцієнти накопичення 137Cs — 0,07, 90Sr — 0,05 у біомасі міскантусу та 0,02 і 0,03 у лізиметричних водах відповідно.
Опубліковано
2019-09-25