Методологічні особливості розрахунків доз добрив у сівозміні на осушуваних органогенних ґрунтах

  • І. Слюсар -

Анотація

Мета. Визначення ефективності методів розрахунку доз добрив та особливості формування оптимального поживного режиму осушуваних органогенних ґрунтів через установлення науково обґрунтованих норм унесення мінеральних добрив залежно від методик, що враховують характеристики цих ґрунтів і вирощуваних культур. Методи. Польовий із комплексом біометричних, агрохімічних і лабораторних досліджень, математикостатистичний. Результати. Розглянуто формування поживного режиму та врожайності сільськогосподарських культур у сівозміні на осушуваних ґрунтах залежно від методів розрахунку доз унесення добрив. Проведено агрохімічну та економічну оцінки, визначено пріоритетні методи, які можна використовувати у виробництві на осушуваних органогенних ґрунтах. Висновки. Аналіз та оцінка розрахунків унесення мінеральних добрив на приріст урожаю та на заплановану врожайність з урахуванням умісту поживних речовин у ґрунті показали, що використання наявних методів розрахунків доз добрив у системі точного землеробства на осушуваних органогенних ґрунтах зумовлює внесення завищених доз добрив. Найвищу врожайність багаторічних травосумішей першого та другого років вирощування (8,2 і 9,4 т на 1 га сухої маси), жита озимого (5,25 т на 1 га) та кукурудзи на зерно (8,39 т на 1 га) отримали за внесення доз добрив, отриманих на основі аналізу даних тривалих досліджень. Такі дози мінеральних добрив забезпечували найбільший приріст урожаю на одиницю внесених добрив. Економічна оцінка визначення доз мінеральних добрив, розрахованих різними методами, показала, що найнижчу собівартість отриманого врожаю та найбільший умовночистий прибуток, як і рівень рентабельності вирощуваних культур, мали на посівах з унесенням мінеральних добрив, розрахованих на основі аналізу даних, отриманих у довготривалих дослідженнях.
Опубліковано
2019-09-25