Сучасний стан галузі рослинництва в Україні

  • І. Сало -
  • О. Попова -

Анотація

Мета. Дослідити основні тенденції розвитку галузі рослинництва та сучасний стан забезпечення населення основними продуктами харчування. Методи. Монографічний, аналітичних узагальнень, балансовий, статистичного порівняння, конструктивнорозрахунковий, графічний та ін. Результати. Установлено, що в Україні в трійку лідерів з виробництва продукції рослинництва у 2018 р. увійшли Вінницька, Полтавська та Київська області. Сільськогосподарські підприємства виробляють 62,8% продукції. Найбільш негативна динаміка за показниками виробництва спостерігається по буряках цукрових, плодових та ягідних культурах. Низький рівень доходів населення є однією з основних причин нераціонального харчування. Спостерігаються наявність інфляційнодевальваційних процесів, помірне зростання цін на продукцію рослинництва без значних коливань і сталість попиту. Найбільшими партнерами в торгівлі серед країн ЄС є Німеччина, Польща, Італія, Нідерланди, Угорщина. ТОР3 в експорті продукції рослинництва в країни ЄС займають зернові культури, насіння і плоди олійних рослин, їстівні плоди та горіхи — 3,5 млрд грн (95,7%). Висновки. За аналітичним оглядом стану галузі рослинництва, зпоміж інших сільськогосподарських культур найбільш вирізняються за показниками виробництва, споживання, реалізації соняшник і плодові та ягідні. Так, Україна є світовим лідером по валових зборах соняшнику. Спостерігається динамічне зростання всіх показників його виробництва. Через високу капіталомісткість галузі садівництва, низьке матеріальне забезпечення населення плодоягідна продукція характеризується найбільш незадовільним рівнем виробництва та споживання. Україна швидкими темпами рухається в напрямі європейського ринку, про що свідчить зростання експортних поставок (на 22% в 2018 р. порівняно з 2017 р.). Держава в 2019 р. розширила фінансову підтримку АПК, однак, на нашу думку, потребує вдосконалення механізм фінансування сільськогосподарських підприємств з метою уникнення монополізації розподілу коштів.
Опубліковано
2019-09-25