Динаміка родючості чорнозему типового глибокого залежно від системи удобрення і ланки сівозміни

  • Я. Цвей -
  • В. Власенко -

Анотація

Мета. Визначити раціональні варіанти систем удобрення і чергування культур зернопросапної ланки 10пільної плодозмінної сівозміни для збереження родючості ґрунту, відновлення вмісту гумусу і підвищення значень агрохімічних показників ґрунту. Методи. Польові дослідження, фізикохімічні, агрохімічні. Результати. Проведено агрохімічні дослідження з формування родючості чорноземів типових глибоких у ланках плодозмінної сівозміни залежно від системи удобрення. Застосування упродовж 40ка років органомінеральних систем удобрення у зернобуряковій сівозміні не забезпечило відтворення вмісту гумусу в чорноземі типовому до рівня перелогу. За внесення 8,3 т/га гною + N29,3P45K36,7 уміст гумусу в орному шарі після завершення 4х ротацій становив 4,59%, 16,7 т/га гною + N29,3P45K36,7 — 4,72%, тоді як в перелозі — 5,20%. Застосування 8,3 т/га гною + N29,3P45K36,7 забезпечило на кінець 4ї ротації вміст мінерального азоту в орному шарі у ланці ячмінь, горох, буряки цукрові — 19,1 мг/кг ґрунту; у ланці викоовес, пшениця озима, буряки цукрові — 16,4 мг/кг ґрунту. За збільшення дози добрив до 8,3 т/га гною + N36P85K76,7 — 21 мг/кг ґрунту, що перевищує вихідні показники на 8,1; 5,4 і 10 мг/кг ґрунту. Ресурсоощадна система удобрення (8,3 т/га гною + N29,3P45K36,7) формувала на кінець 4ї ротації підвищений уміст рухомого фосфору в орному шарі — 119,3 мг/кг ґрунту, за збільшення дози добрив до 8,3 т/га гною + N36P85K76,7 — його вміст на рівні 200 мг/кг ґрунту. За внесення упродовж 4х ротацій 8,3 т/га гною + + N29,3P45K36,7 вміст рухомого калію в орному шарі становив 129,2 мг/кг ґрунту; 8,3 т/га гною + N36P55K46,7 — 145,1 мг/кг ґрунту, що перевищувало вихідні показники відповідно на 18,9; 35 мг/кг ґрунту. Тривале упродовж 40ка років застосування органомінеральних систем удобрення зумовило підкислення ґрунтового розчину. За внесення 8,3 т/га гною + N36P35K46,7 рНсольове порівняно з перелогом знизилося на 1,0–1,2, Нг зросло на 2,2–2,4 смоль/кг ґрунту, за абсолютних величин — відповідно 5,2–5,3 та 4,0–3,6 смоль/кг ґрунту. Висновки. Використання органомінеральної системи удобрення 8,3 т/га гною + N29,3P45K36,7 на чорноземах типових глибоких у ланці плодозмінної сівозміни сприяє оптимізації агрохімічного стану ґрунту і збереження його родючості.
Опубліковано
2019-11-25