Зміна водного режиму чорнозему типового залежно від систем обробітку ґрунту

  • Л. Центило -

Анотація

Мета. Визначити вплив різних систем основного обробітку ґрунту на водний режим ґрунту та врожайність культур сівозміни. Методи. Польовий, статистичний (статистична обробка результатів досліджень). Закладали і проводили досліди відповідно до загальноприйнятих методик у землеробстві. Метеорологічні умови впродовж досліджень у середньому виявилися типовими для Київської області, проте різнилися за кількістю опадів і сумою активних температур вище 10оС в окремі місяці і роки, унаслідок чого врожайність культур змінювалася. Результати. Водопроникність ґрунту за мілкого безполицевого обробітку з одночасним щілюванням була в 1,4–1,6 раза вищою, ніж за полицевого обробітку ґрунту. За мілкого безполицевого обробітку ґрунту з одночасним щілюванням запаси доступної вологи були на 5,6–21 мм вищими, ніж за полицевого обробітку. Вологонакопичувальна ефективність за безполицевого обробітку ґрунту була нижчою на 2–10% порівняно з вологонакопичувальною ефективністю за безполицевого обробітку з одночасним щілюванням. У варіанті із застосовуванням систематичного чизельного обробітку врожайність люцерни на 0,2 т/га є нижчою, ніж за полицевого обробітку. Із застосуванням мілкого безполицевого обробітку з одночасним щілюванням урожайність люцерни знизилася неістотно. Впровадження безполицевого чизельного обробітку ґрунту призвело до значного зниження урожайності пшениці озимої порівняно з урожайністю за полицевого обробітку. Урожайність ячменю ярого за мілкого обробітку ґрунту з одночасним щілюванням була на 5,1% вищою, ніж за полицевого обробітку. Висновки. Застосування мілкого безполицевого обробітку з одночасним щілюванням формувало найкращі умови для раціонального використання запасів ґрунтової вологи. Найвища врожайність пшениці озимої і ячменю формувалася у варіанті мілкого безполицевого обробітку з одночасним щілюванням. Урожайність люцерни, одержана за полицевого обробітку, була на 1,5% вищою, ніж за безполицевого обробітку і на 5,1% вищою, ніж за мілкого безполицевого обробітку з одночасним щілюванням.
Опубліковано
2019-11-25