Морфофізіологічні особливості формування продуктивності пшениці ярої в умовах зміни клімату

  • К. Олійник -
  • В. Юла -

Анотація

Мета. Установити морфофізіологічні особливості формування продуктивності пшениці ярої за технологій різної інтенсивності в умовах зміни клімату. Методи. Польові, лабораторні дослідження, математикостатистичний аналіз. До досліджень входили: моніторинг стану рослин в онтогенезі, визначення тривалості та умов проходження етапів органогенезу, динаміки щільності стеблостою та ступеня його реалізації, редукції продуктивних стебел, кількості квіток у колосі, величини потенціалу колосу, формування потенційного врожаю і ступеня його реалізації у фактичному залежно від погодних умов і елементів технології вирощування. Результати. Упродовж 2011–2015 рр. вивчено особливості формування окремих елементів продуктивності пшениці ярої за технологій вирощування різної інтенсивності. Проведено порівняльний аналіз погодних умов за етапами органогенезу і формування елементів продуктивності пшениці ярої в роки сприятливі і несприятливі за погодними умовами для реалізації потенціалу продуктивності. Установлено періоди найбільшої редукції закладених квіток, густоти стеблостою, величини втрат і реалізації потенціалу продуктивності за конкретних погодних умов. Визначено залежність цих показників від технологій вирощування і погодних умов. Розраховано потенційний урожай і ступінь його реалізації у фактичному. Висновки. Найвищу продуктивність агрофітоценозу пшениці ярої — 7,87 т/га отримано в 2015 р. за високоінтенсивної технології вирощування, яку забезпечила густота стеблостою 550 шт./м2 і продуктивність колосу 1,5 г. Рівень реалізації потенційного врожаю на ІХ етапі органогенезу у фактичному становив 54% за реалізації продуктивного стеблостою 54 і 38% квіток, що збереглися за період з V до ХІІ етапу органогенезу. Установлено, що застосування інтенсивних технологій вирощування може частково компенсувати негативний вплив погодних умов на формування окремих елементів продуктивності.
Опубліковано
2019-11-25