Вплив ліпополісахаридів Pseudomonas syringae pv.[аtro­faciens на фотосинтетичний апарат пшениці

  • Л. Буценко -
  • Л. Пасічник -
  • Г. Гуляєва -
  • В. Патика -

Анотація

Мета. Вивчення впливу ліпополісахаридів фітопатогенних бактерій Pseudomonas syringae pv. atrofaciens (McCulloch 1920) Young, Dye & Wilkie 1978 на фізіологобіохімічні процеси та функціонування фотосинтетичного апарату в рослинах пшениці. Методи. Класичні мікробіологічні, біохімічні, статистичні. Екстрагування ЛПС здійснено 0,85% розчином хлориду натрію. Вимірювання індукції флуоресценції проведено приладом «Floratest». Результати. Виявлено стимулювальний вплив ЛПС різних штамів P. syringae pv. atrofaciens на пігментний склад листків рослин пшениці ярої сорту Печерянка. Установлено істотне зниження фонової флуоресценції у листках пшениці ярої сорту Печерянка. За дії ЛПС P. syringae pv. atrofaciens 9417 і P. syringae pv. atrofaciens 9780 — на 38,7 і 37,4% відповідно, за дії ЛПС P. syringae pv. atrofaciens УКМ В1011 — на 16,6%, тоді як у варіанті з ЛПС P. syringae pv. atrofaciens 9400 фонова флуоресценція достовірно не відрізнялася від контролю. Ліпополісахариди P. syringae pv. atrofaciens 9417 і ЛПС P. syringae pv. atrofaciens 9780 пригнічували перебіг темнової фази фотосинтезу. Висновки. Ліпополісахариди P. syringae pv. atrofaciens спричиняють зростання вмісту фотосинтетичних пігментів — хлорофілів a і b при зменшенні вмісту каротиноїдів (для ЛПС P. syringae pv. atrofaciens 9417 і ЛПС P. syringae pv. atrofaciens 9780), яке супроводжується зниженням функціональної активності фотосинтетичного апарату, що поширюється не лише на «світлову» ланку фотосинтезу, а й на ефективність «темнових» реакцій циклу Кальвіна, знижуючи їх ефективність.
Опубліковано
2019-11-25