Удосконалення алгоритму критеріїв добору свиней батьківської форми за використання методу BLUP

  • М. Небилиця -
  • О. Бойко -

Анотація

Мета. Удосконалити алгоритм критеріїв добору свиней батьківської форми за результатами оцінки тварин 4х поколінь методом BLUP. Методи. Теоретичною і методологічною основою дослідження були праці Ч.Р. Хендерсона, Р.А. Мроде, В.М. Кузнєцова, Н.П. Юдіної та ін. учених з досліджуваної проблеми. У ході досліджень застосовували загальні емпіричні методи: вимірювання, порівняння, моделювання; із спеціальних — BLUP, зоотехнічні, інструментальні та ін. Біометричну обробку даних проводили статистичними і математичними методами, реалізованими в пакеті Statistica 6. Результати. Дослідження свідчать про те, що добір свиней у стаді за використання BLUPіндексної оцінки потрібно здійснювати в кілька етапів, виходячи з досягнутого рівня продуктивності та цілей і завдань селекції. Для попереднього визначення кращих варіантів добору кнурців і свинок змоделювали 5 рівнів селекційного тиску за термінальним BLUPіндексом. Зі збільшенням селекційного тиску відстежували динаміку значень ознак специфічної племінної цінності тварин, які належали до різних плеяд, з метою стабілізації їхніх відтворних властивостей. На заключному етапі добір кнурців і свинок проводили за мінімально допустимими значеннями: термінального BLUPіндексу, специфічної племінної цінності середньодобового приросту, товщини шпику, довжини тулуба і кількості сосків. Моделювання результатів підбору за удосконаленого алгоритму критеріїв добору в стаді свідчить про те, що селекційний ефект за одне покоління за специфічною племінною цінністю товщини шпику і середньодобового приросту становить –0,53 мм і +4,66 г відповідно. Висновки. За результатами досліджень установлено, що завдяки вдосконаленню алгоритму добору тварин батьківської форми генотипна консолідація кнурців за специфічною племінною цінністю середньодобового приросту і товщини шпику збільшилася на 50,8 і 65,6%, а свинок — на 23,1 і 32,6% відповідно.
Опубліковано
2019-11-25