Зрошення — головний елемент сучасних агротехнологій в умовах Південного Степу України

  • Р. Вожегова -

Анотація

Мета. Науково обґрунтувати напрями застосування зрошення в сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур у посушливих умовах Південного Степу України. Методи. Аналіз, синтез, узагальнення. Результати. За умов регіональних змін клімату в зрошуваному землеробстві України слід використовувати інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур, які базуються на використанні інноваційних підходів з оптимізацією різних способів поливу і режимів зрошення, системи удобрення, обробітку ґрунту та захисту рослин. Запропоновано структуру посівних площ і сівозмін на зрошуваних землях України для раціонального використання зрошуваних земель і запобігання негативному впливу зовнішніх чинників природного та антропогенного характеру. Розроблено методологічні та методичні підходи щодо інтегральної оцінки зрошуваних земель для їх раціонального використання, запобігання розвитку деградаційних процесів, охорони та відтворення родючості. Удосконалено ресурсоощадні технології вирощування різних за біологічними властивостями культур із дотриманням проєктних нормативних витрат, установлених ученими Інституту зрошуваного землеробства та інших наукових установ НААН, розроблено наукові підходи з державноприватного партнерства в систему та управління водними ресурсами, визначено інструменти державної підтримки та регулювання підприємницької діяльності в галузі зрошуваного землеробства. Висновки. Найважливішими на найближчу перспективу будуть питання щодо зменшення всіх видів ресурсних втрат на зрошення та інші елементи агротехнологій в умовах регіональних змін клімату. Для цього потрібно розробити нові наукові підходи щодо застосування інноваційних технологій штучного зволоження на засадах мінімізації витрат води, енергії, праці та коштів, нормування поливної води, добрив, пестицидів і біопрепаратів, урахування розташування кореневої системи культур для визначення оптимальних поливних норм, використання сонячної енергії для альтернативних джерел енергії тощо.
Опубліковано
2019-11-25