Головна сторінка

«Вісник аграрної науки» - український науково-теоретичний журнал.

Рік заснування журналу: 1922

Проблематика: наукові пошуки українських учених у різних галузях сільського господарства, результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань землеробства, рослинництва, тваринництва, кормовиробництва, ветеринарної медицини, селекції, генетики рослин і тварин, механізації, агроекології, радіології, меліорації, переробки та зберігання сільськогосподарської сировини, економіки АПК.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань (категорія «Б») згідно з Наказом МОН України від 02.07.2020 № 886.

У виданні можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора, кандидата наук та ступеня доктора філософії за спеціальностями:

  • 101 – Екологія
  • 051 – Економіка
  • 071 – Облік і оподаткування
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • 201 – Агрономія
  • 202 – Захист і карантин рослин
  • 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
  • 208 – Агроінженерія
  • 211 – Ветеринарна медицина

 

Індексація видання:

 

ISSN: 2308-9377

Періодичність: 1 раз на місяць

Індекс у Каталозі видань України – 74092.

Свідоцтво про реєстрацію: № 20836-10636ПР від 11.07.2014

Мови видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національна академія аграрних наук України