Вплив обробітку ґрунту та системи захисту від хвороб і бур’янів на врожайність пшениці озимої

  • О. Сніжок -

Анотація

Мета. Дослідити вплив різних обробітків ґрунту на видову забур’яненість і розвиток хвороб пшениці озимої в зоні Західного Полісся. Методи. В основу досліджень покладені польові досліди з використанням методів: візуального — для визначення фенологічних фаз росту і розвитку культури; підрахункового — для визначення розвитку хвороб, шкідників, параметрів структури врожаю і врожайності культури; хімічного — для визначення вмісту елементів живлення в ґрунті; математико-статистичного — для оцінки достовірності результатів досліджень; розрахунково-порівняльного — для аналізу економічної ефективності. Результати. Установлено, що за полицевого обробітку ґрунту чисельність бур’янів у 2,7 раза менша, ніж за поверхневого. Дещо менша різниця впливу обробітку ґрунту прослідковується на розвиток і поширення хвороб. Проте тенденція зниження все ж таки зберігається за полицевого обробітку ґрунту та інтенсивної системи захисту. Висновки. Обробіток ґрунту значно впливає на накопичення бур’янів. Так, за полицевого обробітку ґрунту чисельність бур’янів не перевищувала 254 шт./м2, водночас за поверхневого цей показник був у 2,1 раза вищий. Дещо менша різниця впливу обробітку ґрунту на розвиток і поширення хвороб. Проте тенденція зниження розвитку та їх поширення все ж таки зберігається за полицевого обробітку ґрунту. Обробіток ґрунту дав змогу отримати приріст урожаю на рівні 0,24–0,39 т/га, проте його поєднання з інтенсивною системою захисту від хвороб і бур’янів зумовило збільшення урожайності в межах 1,71–2,43 т/га.
Опубліковано
2020-02-25