Урожайність і якість насіння сортів льону олійного в Південному Степу України залежно від різних умов вирощування

  • Р. Вожегова -
  • В. Боровик -
  • В. Коновалова -

Анотація

Мета. Визначити врожайність та олійність насіння різних сортів льону олійного за різних умов вологозабезпечення і доз мінеральних добрив у зоні Південного Степу України. Методи. Польовий — для визначення залежності об’єкта досліджень від антропогенних факторів і врожайності, аналітичний — для оцінки умов вирощування культури, статистичний — для розрахунків і оцінки отриманих результатів. Результати. За вирощування насіння льону олійного на різних фонах вологозабезпечення в умовах посушливого Степу України було встановлено, що зрошення забезпечує приріст урожаю насіння в сортах Орфей 0,79 т/га, Віра — 0,82, Еврика — 1,03 т/га на фоні застосування N90P60. Унесення мінеральних добрив дозою N90P60 забезпечило отримання максимальної урожайності насіння сортів Еврика, Орфей, Віра на поливі і у варіантах без зрошення 1,33–2,36 т/га; 1,45–2,24; 1,47–2,29 т/га відповідно. Найвищий уміст олії в насінні льону, який становив 46% на богарі та 47,4% на зрошенні, отримано у сорту Віра за внесення N60 P60. Вихід олії при цьому був 569 та 966 кг/га відповідно. Висновки. Уперше для нових сортів льону олійного Еврика, Орфей, Віра за вирощування на насіння на різних фонах вологозабезпечення в умовах посушливого Південного Степу України було встановлено, що зрошення забезпечує приріст урожаю 0,79–1,03 т/га. Із застосуванням мінеральних добрив дозою N90P60 отримано максимальну врожайність насіння усіх досліджуваних сортів льону олійного. Доведено, що в умовах Південного Степу України краще висівати сорт льону олійного Віра, який за внесення N90P60 без поливу забезпечує урожайність насіння 1,47 т/га, олійність — 45,4%, за зрошення — урожайність 2,29 т/га, уміст олії — 47,4%, що відповідає 966 кг/га.
Опубліковано
2020-03-25