Проблеми збереження статусу землекористування наукових установ і підприємств НААН

  • Л. Новаковський -

Анотація

Мета. Аналіз динаміки землекористування наукових установ, підприємств і організацій Академії за роки незалежності України та законодавче регулювання процесів використання й охорони академічного земельного фонду, обґрунтування напрямів і шляхів правового забезпечення охорони, збереження і підвищення ефективності використання земель НААН. Методи. Застосовано діалектичний метод наукового пізнання для вивчення стану і розвитку агропромислового комплексу, збереження довкілля АПК та розвитку вітчизняної аграрної науки; монографічний — для опрацювання наукових робіт, нормативно-правової бази, статистичної інформації; абстрактно-логічний — для формування висновків і пропозицій щодо підготовки законодавчих актів. Результати. Встановлено, що запропонований перерозподіл земель за проєктами законодавчих актів №№ 3012-1 та 3012-2 порушує норми чинного законодавства щодо передачі у приватну власність земель закладів науки та освіти, які діють із січня 1992 р., а їхні норми можуть призвести до ліквідації науково-експериментальної та навчальної бази аграрних наукових установ і закладів освіти. Право на земельну частку (пай) умовно може стосуватися лише 20% загальної площі сільгоспугідь, а не всієї площі (100%), тобто 80% громадян не мають відношення ні до часток, ні до паїв, а суть закону не відповідає його назві. Закон порушує вимоги ст. 22 Конституції України щодо соціального права на працю 15-тисячного колективу працівників науково-дослідної бази НААН. Висновки. Запропоновано, що норми про приватизацію земель державних установ і підприємств Національної академії наук України та національних галузевих академій наук потрібно із законопроєкту вилучити.
Опубліковано
2021-09-25