В.В. Таланов — засновник системи державного сортовипробування, видатний селекціонер та організатор вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи

  • В. Вергунов -

Анотація

Мета. Розкрити основні віхи життєвого та творчого шляху, узагальнити найвагоміші наукові здобутки талановитого вченого-селекціонера, одного із організаторів вітчизняного галузевого дослідництва та вищої фахової сільськогосподарської освіти В.В. Таланова. Методи. Загальнонаукові — аналіз, синтез, класифікація; історичні — проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, ретроспективний та біографічний. Результати. Доведено, що В.В. Таланов був ініціатором створення багатьох вітчизняних науково-дослідних установ та освітніх закладів, їхніх структурних підрозділів. На українських землях найвагомішим організаційним досягненням ученого було відкриття Катеринославської сільськогосподарської дослідної станції. Організував Бюро по введенню і розповсюдженню нових сортів польових рослин, заснував державну сортовипробувальну мережу, об’єднану згодом у всесоюзну. В.В. Таланов — автор високопродуктивних сортів твердої пшениці, гібридів кукурудзи та люцерни. Розробив принцип багаторічних експериментів, який став основою запровадження в країні системи державного сортовипробування. Висновки. Систематизовано наукову спадщину вченого за напрямами: інтродукція та селекція сільськогосподарських рослин, державне сортовипробування та стандартизація, районування. Наукові розробки В.В. Таланова створили підґрунтя для заміни в масштабах країни несортового матеріалу на більш урожайний сортовий, що дало змогу одержати додатково сотні мільйонів тонн зерна та іншої продукції рослинництва.
Опубліковано
2021-10-25