Бактерицидна ефективність, фенольний коефіцієнт і білковий індекс дезінфікуючого засобу Біолайд за впливу на Escherichia coli

  • О. Чечет -
  • В. Коваленко -
  • О. Горбатюк -
  • О. Гайдей -
  • О. Кравцова -
  • В. Андріящук -
  • І. Мусієць -
  • Д. Ординська -

Анотація

Мета. Вивчити бактерицидну активність, бактеріостатичні властивості, підібрати найоптимальніші бактерицидно ефективні концентрації нового дезінфекційного засобу (ДЗ) Біолайд за його впливу на тестову культуру Escherichia coli АТСС 25922 у різних часових експозиціях та визначити його фенольний коефіцієнт і білковий індекс. Методи. Мікроскопічний, культуральний, біохімічний, статистичний. Результати. Наведено результати досліджень нового ДЗ Біолайд, основними складниками якого є компоненти, які через певний час розщеплюються на безпечні воду, кисень і молочну кислоту. Експериментально досліджено бактерицидну ефективність робочих розчинів 0,1; 0,2; 0,25; 0,5; 1,5; 4 і 10% концентрацій та вибрано оптимальні концентрації робочих розчинів Біолайд за їх впливу протягом 10, 20, 30 та 60 хв. Проведено випробування щодо виявлення бактеріостатичних властивостей ДЗ Біолайд, за аналізом одержаних результатів якого доведено їх відсутність. Наведено результати експериментів з вивчення фенольного коефіцієнта, який свідчить про більшу ефективність ДЗ Біолайд порівняно зі стандартним розчином фенолу. Встановлено показники білкового індексу ДЗ Біолайд, які вказували на зниження ефективності цього засобу за білкового забруднення. Висновки. Встановлено, що 0,25% і вище концентрації робочих розчинів нового ДЗ Біолайд забезпечують повне знешкодження тестової культури E. сoli АТСС 25922 за його впливу протягом 30 хв та 0,1% і вищі концентрації за його впливу протягом 60 хв без прояву бактеріостатичних властивостей. Фенольний коефіцієнт нового ДЗ Біолайд у 7,95 раза перевищує бактерицидну активність стандартних розчинів фенолу. Білкове забруднення здатне знижувати бактерицидну ефективність нового ДЗ Біолайд у 2,07 раза.
Опубліковано
2022-08-25