Подання

Керівництво для авторів

Правила публікації статей

Журнал «Вісник аграрної науки» публікує пріоритетні теоретичні, аналітичні, узагальнювальні, постановчі та методичні статті з актуальних питань аграрної науки.

До редакції слід подати (надіслати):

 1. На папері:
  • Один примірник рукопису, пронумерований з першої до останньої сторінки, підписаний на останній сторінці тексту всіма авторами;
  • Договір про передачу авторських прав, заповнений окремо кожним зі співавторів ( Зразок договору ). Звертаємо Вашу увагу на те, що договір про передачу авторських прав набуває чинності після прийняття статті до публікації. У разі відхилення Вашої статті редколегією журналу договір автоматично втрачає силу. Підписання договору автором (авторами) означає, що він (вони) ознайомлений(ні) та згодний(ні) з умовами договору.
  • Лист-направлення від організації;
  • Внутрішню рецензію на статтю;
  • Експертний висновок від організації про можливість публікації даних.
 2. В електронному вигляді:
  • Статтю (електронною поштою на agrovisnyk@ukr.net або на CD/DVD дисках). oТекстові файли готувати у форматі редактора WORD 97-2003, розмір шрифту — 14, інтервал між рядками — 1,5, графічні (діаграми і карти) лише чорно-білі, у форматі Excel, TIFF, EPS або PCX. Рукопис електронного файлу має бути ідентичним паперовій версії. Файл слід називати прізвищем першого автора та зазначати дату подання: Іванов_09.10.2019.
  • Інформацію про авторів: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, службова адреса (з поштовим індексом), службовий і мобільний телефони, електронна адреса кожного автора, код ORCID ID кожного автора. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, потрібно створити обліковий запис за посиланням  http://orcid.org.
  • Статтю англійською мовою для розміщення на сайті журналу. Файл перекладу слід називати прізвищем першого автора та зазначати дату подання, наприклад: Ivanov_09.10.2019_eng.

Щоб правильно оформити статтю відповідно до вимог видання «Вісник аграрної науки», користуйтесь Зразком статті.

Для оформлення бібліографії до статті використовуйте Бібліографія_Зразок.

Для оформлення бібліографії (References) до статті англійською мовою використовуйте References_Зразок.

З умовами рецензування статті Ви можете ознайомитись у розділі Рецензування.

Обсяг експериментальної статті не повинен перевищувати 18 000 знаків з пробілами (до 10-ти сторінок), оглядової статті – до 25 000 знаків (приблизно 14 сторінок), для молодих учених – до 9000 знаків (5 сторінок) разом із таблицями і рисунками, короткого повідомлення – до 6000 знаків. За достовірність поданої інформації та якість перекладу статті відповідають автори. Редакція залишає за собою право на редагування і скорочення (зі збереженням головних висновків і стилю автора). Відхилені рукописи не повертаються.