Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Правила публікації статей

Журнал «Вісник аграрної науки» публікує пріоритетні теоретичні, аналітичні, узагальнювальні, постановчі та методичні статті з актуальних питань аграрної науки.

До редакції слід подати (надіслати):

 1. На папері:
  • Один примірник рукопису, пронумерований з першої до останньої сторінки, підписаний на останній сторінці тексту всіма авторами;
  • Договір про передачу авторських прав, заповнений окремо кожним зі співавторів ( Зразок договору ). Звертаємо Вашу увагу на те, що договір про передачу авторських прав набуває чинності після прийняття статті до публікації. У разі відхилення Вашої статті редколегією журналу договір автоматично втрачає силу. Підписання договору автором (авторами) означає, що він (вони) ознайомлений(ні) та згодний(ні) з умовами договору.
  • Лист-направлення від організації;
  • Внутрішню рецензію на статтю;
  • Експертний висновок від організації про можливість публікації даних.
 2. В електронному вигляді:
  • Статтю (електронною поштою на agrovisnyk@ukr.net або на CD/DVD дисках). oТекстові файли готувати у форматі редактора WORD 97-2003, розмір шрифту — 14, інтервал між рядками — 1,5, графічні (діаграми і карти) лише чорно-білі, у форматі Excel, TIFF, EPS або PCX. Рукопис електронного файлу має бути ідентичним паперовій версії. Файл слід називати прізвищем першого автора та зазначати дату подання: Іванов_09.10.2019.
  • Інформацію про авторів: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, службова адреса (з поштовим індексом), службовий і мобільний телефони, електронна адреса кожного автора, код ORCID ID кожного автора. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, потрібно створити обліковий запис за посиланням  http://orcid.org.
  • Статтю англійською мовою для розміщення на сайті журналу. Файл перекладу слід називати прізвищем першого автора та зазначати дату подання, наприклад: Ivanov_09.10.2019_eng.

Щоб правильно оформити статтю відповідно до вимог видання «Вісник аграрної науки», користуйтесь Зразком статті.

Для оформлення бібліографії до статті використовуйте Бібліографія_Зразок.

Для оформлення бібліографії (References) до статті англійською мовою використовуйте References_Зразок.

З умовами рецензування статті Ви можете ознайомитись у розділі Рецензування.

Обсяг експериментальної статті не повинен перевищувати 18 000 знаків з пробілами (до 10-ти сторінок), оглядової статті – до 25 000 знаків (приблизно 14 сторінок), для молодих учених – до 9000 знаків (5 сторінок) разом із таблицями і рисунками, короткого повідомлення – до 6000 знаків. За достовірність поданої інформації та якість перекладу статті відповідають автори. Редакція залишає за собою право на редагування і скорочення (зі збереженням головних висновків і стилю автора). Відхилені рукописи не повертаються.